ŠKOLKA BUBENEČ
© 2018 soutěž

Adéla Křížková

Anna Koukolová

Mezi objemnými a členitými domy navrhujeme mateřskou školu ve tvaru čtverce. V tomto elementárním tvaru umisťujeme fungující dispozice dle jejich potřeb na osvětlení, prostor
a atmosféru. V jednoduchosti a čistotě se drží celý koncept mateřské školy. V přízemí tvoříme průběžný prostor středem dispozice s centrální komunikací, šatnami a místností pro kroužky. Vstup umisťujeme z východní strany ke kratší straně pozemku, tím vytváříme poněkud intimnější atmosféru. O patro výše dispozice otáčí svůj směr tak, aby obě třídy byly kvalitně osluněny vždy ze tří světových stran. Třídy jsou přirozeně děleny na hrací zóny podél velkých oken. Posledním patrem je ustoupené patro pro střechou. Patro je určeno na spaní a je umístěno pod fasádními lamelami, které se sklápějí nad oběžnou terasou posetou rostlinami.FINAL HLAVNI
trida
spani
Layout2
bub vykresy