RADNICE FRÝDLANT – ZASEDACÍ MÍSTNOST
© 2020

Adéla Křížková
Tomáš Kovalčík

Cílem bylo navrhnout důstojný prostor k zasedání, který bude respektovat historickou budovu a její funkci. Zároveň vnese do objektu současné estetické a materiálové prvky.

Prostor je očištěn od některých současných prvků jako je dřevěný zavěšený podhled, původní svítidla, dřevěné obložení stěn. Tyto prvky jsou po čase užívání opotřebené a nejsou dle našeho názoru nutné zachovávat. Zachovány jsou šambrány kolem oken a zrcadel. Návrh počítá s jejich restauráterskou opravou a doplněním.radnice vizu final/Users/adelakrizkova/Dropbox/00_AK/035_FRYDLANT RADNICE/02 – DAT

návrh – půdorys

/Users/adelakrizkova/Dropbox/00_AK/035_FRYDLANT RADNICE/02 – DAT

návrh – pohledy

/Users/adelakrizkova/Dropbox/00_AK/035_FRYDLANT RADNICE/02 – DAT

stávající stav – půdorys

/Users/adelakrizkova/Dropbox/00_AK/035_FRYDLANT RADNICE/02 – DAT

stávající stav – pohledy