MAZHAUS
© 2017 soutěž – 1. cena

Adéla Křížková

Tomáš Kovalčík

Řešený prostor je komunikační uzel - kryté náměstí - univerzity. Odebíráme vše, co není jeho původní součástí a doplňujeme ho o nezbytné a důležité. Definujeme hlavní vstup tak, aby prostor dýchal. Dozněním konceptu je stěna pro plakáty, zbavena definitvního rámu. Tvoří tak nahodilou kompozici - výstavu - toho co se děje. Gaudeamus Igitur! Přiléhající zahrada ve dvoře je pak kontrastem k jednoduchosti vnitřního prostoru - klidné a pro Prahu tak typické zákoutí v srdci města!Plakát_dohromady
C_1000x700mm
C_1000x700mm
C_1000x700mm